Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Szolgáltatásaink

 • Tájékoztatás
 • Helyben használat
 • Kölcsönzés
 • Előjegyzés
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Irodalomkutatás
 • Fénymásolás, nyomtatás
 • Internet használat
 • Rendezvények

Tájékoztatás: A tanácsadás és tájékoztatás könyvtárunk díjmentes alapszolgáltatása. Bátran kérjen tőlünk eligazítást, tanácsot a könyvtár, a katalógusok, a számítógép/internet használata terén; ajánlást, ha egy jó könyvre, érdekes olvasnivalóra vágyik; ha munkájához ténybeli adatokra, információra van szüksége, vagy tanulmányaihoz, vizsgáihoz irodalomkutatás, anyaggyűjtés szükséges. Olvasószolgálatunk arra törekszik, hogy minden kérést, igényt szakszerűen, gyorsan, legjobb tudása szerint teljesítsen.

Helyben használat: A könyvtári dokumentumok és katalógusok helybeni használatának biztosítása intézményünk másik fontos alapszolgáltatása. Látogatóink, olvasóink a következő részlegekben ingyenesen, beiratkozás nélkül olvashatnak, tájékozódhatnak, gyűjthetnek információkat:

 • folyóirat olvasó
 • felnőtt részleg
 • helytörténeti gyűjtemény
 • olvasóterem, kézikönyvtár

Kölcsönzés: Kölcsönözni beiratkozás után, érvényes tagsággal és olvasójeggyel lehet a szabadpolcon elhelyezett és kölcsönzésre szánt állományból. Egy alkalommal maximum 8 könyv vehető kölcsön, 3 hét határidőre. Az időszaki kiadványok és a folyóiratok, valamint a helytörténeti gyűjtemény állománya nem kölcsönözhető. Az olvasótermi dokumentumok, kézikönyvek hétvégére illetve esti kölcsönzéssel – egyedi elbírálás után, térítés ellenében – kölcsönözhetők.  A szakirodalmi (tanulási) forrásközpont teljes állománya rövid határidővel kölcsönözhető.

A kölcsönzések részletesebb tudnivalóiról a könyvtárhasználati szabályzatból tájékozódhatnak Olvasóink.

Előjegyzés: A keresett, de éppen kölcsönzésben lévő könyvekre díjmentesen kérhető előjegyzés. Ez történhet személyesen, telefonon illetve e-mailben. Az előjegyzés, kérés 3 hónapig van érvényben. Az igényelt köteteket 2 hétig tartjuk fenn, a beérkezésükről telefonon, e-mailben értesítést küldünk.

Könyvtárközi kölcsönzés: Azokat a dokumentumokat (könyvek, cikkek stb.) amelyek hiányoznak a saját állományunkból – igény esetén – könyvtárközi kölcsönzés útján, más könyvtárakból beszerezzük. A kérés elindítása és a mű megküldése ingyenes.  Az olvasónak a visszaküldés postaköltségét, ill. cikkek, tanulmányok esetében a másolás díját kell megtérítenie.

Irodalomkutatás: Olvasóink kérésére, megbeszélt szempontok alapján irodalomjegyzéket, bibliográfiát állítunk össze (pl. évfolyamdolgozathoz, szakdolgozathoz, előadásokhoz) illetve anyaggyűjtést végzünk bármely kért témában.  Munkánk során nemcsak a saját dokumentum gyűjteményünket tekintjük át, hanem más adatbázisokat, katalógusokat is használunk. A kutatás eredményéről jegyzéket, listát készítünk.  Díjszabás: 50 Ft/tétel.

Fénymásolás, nyomtatás: Fénymásolást csak a saját állományunkból vállalunk, térítési díj ellenében, a szerzői jogi törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

Díjszabás:

Fénymásolás:

 • A/4-es: 20 Ft
 • A/4-es dupla oldal: 30 Ft
 • A/3-as: 40 Ft
 • A/3-as dupla oldal: 50 Ft

Helyismereti anyagból:

 • A/4-es: 30 Ft
 • A/4-es dupla oldal: 40 Ft
 • A/3-as: 50 Ft
 • A/3-as dupla oldal: 60 Ft
 • Színes másolás szöveg kevés képpel: 100 Ft
 • Színes másolás kép: 150 Ft

Nyomtatás számítógépről:

 • Fekete – fehér: 20 Ft
 • Fekete – fehér dupla oldal: 30 Ft
 • Színes szöveg kevés képpel: 100 Ft
 • Színes kép: 150 Ft

Internet használat: A szolgáltatás igénybevételének részleteit az Internet-használati szabályzat rögzíti.

Díjszabás:

 • Beiratkozott, felnőtt olvasók: minden megkezdett 30 perc – 100 Ft
 • Egyéb felnőtt felhasználók: minden megkezdett 30 perc – 150 Ft

Számítógépes szolgáltatások:

 • Szkennelés: 70 Ft/oldal

A számítógép, az internet illetve az online adatbázisok használatában – ha szükséges – szívesen nyújtunk segítséget, adunk tanácsot.

Rendezvények: Könyvtárunk az aktuális évfordulókhoz, könyves ünnepekhez kapcsolódva egész évben, rendszeresen szervez különböző programokat pl. író – olvasó találkozók, előadások, könyvbemutatók, vetélkedők, rendhagyó tanórák, könyvtárbemutatások, tanfolyamok, kiállítások, játékos foglalkozások stb., melyek díjmentesen látogathatók. Rendezvényeinkről az érdeklődők részletes információkat és fotókat találnak honlapunkon.

Nyitvatartás

Hétfő:              12-16
Kedd:              12-17
Szerda:             9-18
Csütörtök:      12-16
Péntek:           11-16
Szombat:          9-11
(Júliusban a szombati nyitvatartás szünetel)