Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Gyermekrészleg

A gyermekrészleget a könyvtár épületének 2. emeletén található. Közel 8.000 kötet könyvvel, 7 féle folyóirattal, helyben olvasási- és internetezési lehetőséggel várjuk az ide látogató gyermekeket (óvodásokat, iskolásokat) és felnőtteket ( szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat) egyaránt.

A kölcsönző térben témacsoportos elrendezés segíti a könnyebb eligazodást:

 • Ismeretterjesztő irodalom
 • Szépirodalom
  • Mesék
  • Gyermekversek
  • Ifjúsági regények
  • Kamasz és tini könyvek
  • Történelmi regények, mondák
  • Kalandos könyvek
  • Kötelező és ajánlott irodalom
  • Válogatás a cigány irodalomból
 • Sorozatok ( Így élt…, Képes történelem, Mi Micsoda?, Bölcs Bagoly, Már tudok olvasni, Mítoszok és legendák, Színes ötletek, Holló barkácskönyvek, Búvár zsebkönyvek)
 • Új könyveink

A kölcsönző tér egyik sarkában kialakított folyóirat olvasó és társalgó sarok megújult, barátságos környezetben várja az olvasókat, látogatókat

A részlegben 3 db számítógép áll a gyermekek rendelkezésére, ebből 1 gépen napi 30 perc ingyenes internetezési lehetőséggel.

Külön helyiségben található olvasóterem könyvei csak helyben használhatóak (szótárak, lexikonok, enciklopédiák, egyéb kézikönyvek). Itt van lehetőség az elmélyült munkára, felkészülésre a különböző versenyekre, a házi feladat elkészítésére.

Beiratkozás

A gyermekrészlegbe való beiratkozás alsó korhatára nincs korhoz kötve. A felnőtt részlegbe való átiratkozás a 8. osztály elvégzése után történik meg.
A beiratkozás 16 éves korig díjtalan. A beiratkozás feltétele a szülői jótállás, ezen túl a könyvtár szabályzatának megismerése, betartása.
Szülők, pedagógusok figyelmébe

Szülők figyelmébe ajánljuk:

A gyerekeket egészen pici kortól el lehet hozni, be lehet íratni a könyvtárba. Voltaképpen születése napjától – A kicsik jól érzik itt magukat, korán megszeretik a könyveket. Öröm és élmény számukra a könyv közeli együttlét apával, anyával. Megszokják és kedvelik a könyvtárlátogatást, a könyves szöszmötölést, matatást, pakolászást. Ez a későbbiekben fontos alapja lehet az olvasás szeretetének is.

Óvónők, tanítók, tanárok figyelmébe ajánljuk, hogy örömmel és készséggel fogadunk csoportokat, rendszeres látogatókként is. Sokan talán el sem jutnak könyvtárba, ha pedagógusaik nem fordítanak erre kellő gondot. A kölcsönzésen túl szívesen tartunk különféle foglalkozásokat óvodásoknak, osztályoknak, napközis csoportoknak egyaránt. Várjuk a hátrányos helyzetű, sérült, fogyatékkal élő gyerekeket, csoportokat is.

Szolgáltatások

 • Kölcsönzés – Határidő hosszabbítás – Előjegyzés
 • Helyben használat
 • Könyvajánlás
 • Könyvtárhasználati- és szakirodalmi tájékoztatás
 • Internet hozzáférési lehetőség
 • Könyvtári órák, foglalkozások, vetélkedők, olvasónapló-pályázatok, egyéb rendezvények szervezése, bonyolítása
 • Fénymásolás, nyomtatás

Kölcsönzés

Kölcsönözni csak az adott évre beiratkozott olvasóknak lehet. A kölcsönzési határidő 3 hét,

egy alkalommal maximum 6 könyvet lehet elvinni. A kölcsönzés meghosszabbítását a határidő lejárta előtt egyszer lehet kérni (kivétel a kötelező olvasmányok, itt két alkalommal hosszabbítható a határidő) A hosszabbítás lehetősége nem vonatkozik a keresett dokumentumokra és a napi kölcsönzésű könyvekre (kézikönyvekre, segédkönyvekre).

Helyben használat

Az olvasótermi könyveink, folyóirataink nem kölcsönözhetőek, de fénymásolni lehet belőlük. A másolatszolgáltatásért térítési díjat számítunk fel (Fekete-fehér A/4 – 25,-Ft ; A/3 – 46,-Ft)

Helyben használható a helyismereti gyűjtemény anyaga is.

Könyvtárhasználati- és szakirodalmi tájékoztatás

A könyvtár használatával, gyűjtőkörével és szolgáltatásaival és rendezvényeivel kapcsolatban bárkinek nyújtunk felvilágosítást. A könyvtár feladata, hogy az olvasók, a könyvtárhasználók és minden érdeklődő kérdésére minél tökéletesebb választ adjon.

Az iskolai feladatok megoldásához, pályázatok elkészítéséhez, versenyekre történő felkészüléskor és bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban a szakirodalom és az Internet segítségével információt nyújtunk, kérés esetén irodalom gyűjtést végzünk az adott témából.

Internet hozzáférési lehetőség

A gyermekrészlegben elhelyezett 2 db számítógépet beiratkozott, általános iskolás korú, számítógépes ismerettel rendelkező olvasók vehetik igénybe, – 1 db számítógépet díjtalanul, napi 30 perc erejéig, a másik kettőt térítés ellenében, melynek díja: 51 Ft/30 perc – az Internet használati szabályzat betartása mellett. A számítógépek elsődlegesen információszerzésre használhatók. Nyomtatás térítés ellenében vehető igénybe.

Rendezvények, csoportos foglalkozások

A gyermekkönyvtár rendezvényei mindenki számára látogathatók és díjtalanok. Évente visszatérő rendezvényeink a Költészet Napja (versmondó találkozók), A Múltidéző Zsigmond Napok ( történelmi játékok, vetélkedők, mese- és mondamondó találkozók), Ünnepi Könyvhét(kiállítások, Ki nyer ma? játékok, könyvbemutatók, stb.), A magyar népmese hete (népmese feldolgozások).

Tanévenként 3 olvasónapló pályázatot adunk ki, melyek 4. osztálytól 8. osztályig minden korosztályt megcéloznak. 100-120 db pályamunka érkezik be évente.

Előzetes egyeztetés alapján fogadunk óvodai, iskolai csoportokat, foglalkozásaink témája az igényekhez alkalmazkodik, de nagyon szívesen segítünk a témaválasztásban:

néphagyományaink, évszakok, állatok világa, történelmi témák, ünnepek, könyv- és könyvtárhasználat, könyvtárbemutatás, mesemondás, mesefeldolgozás, dramatizálás, stb..

Foglalkozásainkon élmény dús, örömteli együttlétre törekszünk, utána biztosítva a könyvek közötti szabad böngészést, válogatást, kölcsönzést.

Nyitvatartás

Hétfő:              12-16
Kedd:              12-17
Szerda:             9-18
Csütörtök:      12-16
Péntek:           11-16
Szombat:          9-11
(Júliusban a szombati nyitvatartás szünetel)