Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Helyismereti gyűjtemény

A társadalomban az információk gyűjtésének körét három csoportra oszthatjuk: az egyetemes, az országos, (vagy nemzeti) és a helyi. A lokális vagy helyi információk, az őket hordozó dokumentumok is jelen vannak a könyvtárban, a velük való bánás, gyűjtésük, kezelésük, hozzáférhetővé tételük adja a helyismereti munka tartalmi lényegét.
A helyismereti információk iránti igények alapvető forrása az emberek szoros kötődése egy szűkebb környezethez. „A szülőföld, a lakó –és munkahely, a helyi örökség, a helyi értékek megismerése, ápolása természetes emberi vágy, hiszen gazdagítja a személyiséget, hozzájárul a tartalmasabb élet kialakulásához”(Bényei Miklós)
Könyvtárunk megalakulása óta gyűjti, gondozza, hozzáférhetővé teszi a helyismereti dokumentumokat. Az 1990-es években egyre erőteljesebben jelentkezető igény arra késztette könyvtárunkat is, hogy külön helyiségbe költöztesse ezt az állományt. 1999-től a helyismereti gyűjtemény a közhasznú információszolgáltatással együtt a három szintes épület első emeletén található.

2010-ben a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően új bútorokat tudtunk ebbe a részlegbe vásárolni. Napjainkban nagyon szép környezetben várja az érdeklődőket, használókat.

Gyűjtőkörébe tartozik:

  • Nógrád megye története, múltja, jelene (összefoglaló művek, kézikönyvek)
  • palócok története, hagyományai
  • Mátra és a Cserhát természetföldrajza
  • Pásztó története, népművészet, hagyományok, híres szülöttei, jeles alkotói, műemlékek, látnivalók
  • Pásztó és kistérségébe tartozó mindennemű dokumentum

Könyvtárunk teljességre törekedve gyűjti, feltárja és megőrizi Pásztó és kistérsége (25 település) múltjára és jelenére vonatkozó dokumentumokat. Beszerezi a helyi szerzők Pásztó és kistérségével foglalkozó szakirodalmi kiadványait, Pásztóhoz kötődő írók, költők szépirodalmi műveit.
Kiemelten kezeli, gondozza Pásztó hírességeiről, szülötteiről szóló ismereteket (Gaál István, Csohány Kálmán, Tittel Pál, Teleki László, Rajeczky Benjámin, Platty Adorján stb.) és a Pásztón élő költőink (Szabó Zoltán, Szóda Kelemen Klára, Zsitvainé Borsos Irén és Zsiga Lajos stb.) alkotásait, kiadványait, valamint a róluk szóló irodalmat.
Könyvtárunk helyismereti gyűjteményében az alábbi dokumentumtípusok találhatók meg:

Aprónyomtatványok

Különféle eseményekről készült meghívókat, terjesztésre szánt helyi prospektusokat, reklám szórólapokat, egyéb vállalati, gazdasági kiadványokat, névjegykártyákat, kereskedelmi katalógusokat, gyászjelentéseket és politikai kiadványokat foglal magában.

Cikkgyűjtemény

Az 1990-es évek elejétől az országos sajtóban Pásztó és kistérségéről megjelent cikkek lapkivágatait őrizzük itt. Ezeket településenként, témák vagy személyek szerint időrendben tároljuk.

Könyvek

Pásztó közigazgatási területére vonatkozó lényeges információkat tartalmazó helyismereti művek. Olyan országos kiadványok, melyekben fontos, alapvető tanulmányok, vagy részletek találhatók Pásztóra vonatkozóan.

Periodikák

Helyi újságok, folyóiratok. Ide taroznak még a helyi üzemi, intézményi, iskolai híradók, értesítők. 1945 előtti helyi sajtó anyaga mikrofilmen található.

Térképek

Lehetőség szerint gyűjtjük, beszerezzük a Pásztóra vonatkozó térképeket, utcatérképeket.

Hanglemezek, hangszalagok, videó

A helyi jellegű videofelvételek, a zenei részleg gyűjtőkörébe tartoznak, de helyismereti anyagként kezeljük.

Képformátumok
A könyvtárunk gyűjti a Pásztóval kapcsolatos nyomdai úton készült képeket, fényképeket, postai képes levelezőlapokat időhatár nélkül.

Gyűjti még:

• a szakdolgozatokat (főiskolai,egyetemi hallgatók helyi témájú munkái)
• 1986-tól Pásztó Város Önkormányzat Képviselőtestülete rendeleteit, határozatait
• 1995-től Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése üléseinek jegyzőkönyveit.

Gyűjtemény dokumentumai egyediségük, értékük miatt kizárólag helyben használhatók!

2010-től a TÁMOP 3.2.4. sz. pályázat támogatásával a helyismeretben található könyvek már elektronikusan elérhetőek weboldalunkról www.vkmkpaszto.hu – online katalógus. A gyűjtemény minden dokumentumtípusa bekerül ebbe az online katalógusba. Napjainkban is folyamatos ez a munka, jelenleg a Pásztói Hírlap cikkeit visszük be adatbázisunkba. Az érdeklődők, használók a hagyományos betűrendes-, szak-, tárgyszó- katalógusunkból is tájékozódhatnak.
A későbbiekben digitalizált formában hozzáférhetővé tesszük képeslap-, fotó (családi fotók, régi utcaképek, épületek fotói) – és plakátgyűjteményünket.
Számos szolgáltatással segítjük a helyismeretben kutatók munkáját: irodalomkutatás, témafigyelés, konzultációs-módszertani segítségnyújtás, fénymásolás stb.

Nyitvatartás

Hétfő:              12-16
Kedd:              12-17
Szerda:             9-18
Csütörtök:      12-16
Péntek:           11-16
Szombat:          9-11
(Júliusban a szombati nyitvatartás szünetel)