SZOLGÁLTATÁSAINK

•             Tájékoztatás
•             Helyben használat
•             Kölcsönzés
•             Előjegyzés
•             Könyvtárközi kölcsönzés
•             Irodalomkutatás
•             Fénymásolás, nyomtatás
•             Internet használat
•             Rendezvények
Tájékoztatás: A tanácsadás és tájékoztatás könyvtárunk díjmentes alapszolgáltatása. Bátran kérjen tőlünk eligazítást, tanácsot a könyvtár, a katalógusok, a számítógép/internet használata terén; ajánlást, ha egy jó könyvre, érdekes olvasnivalóra vágyik; ha munkájához ténybeli adatokra, információra van szüksége, vagy tanulmányaihoz, vizsgáihoz irodalomkutatás, anyaggyűjtés szükséges. Olvasószolgálatunk arra törekszik, hogy minden kérést, igényt szakszerűen, gyorsan, legjobb tudása szerint teljesítsen.
Helyben használat: A könyvtári dokumentumok és katalógusok helybeni használatának biztosítása intézményünk másik fontos alapszolgáltatása. Látogatóink, olvasóink a következő részlegekben ingyenesen, beiratkozás nélkül olvashatnak, tájékozódhatnak, gyűjthetnek információkat:
•             folyóirat olvasó
•             felnőtt részleg
•             helytörténeti gyűjtemény
•             olvasóterem, kézikönyvtár
Kölcsönzés: Kölcsönözni beiratkozás után, érvényes tagsággal és olvasójeggyel lehet a szabadpolcon elhelyezett és kölcsönzésre szánt állományból. Egy alkalommal maximum 8 könyv vehető kölcsön, 3 hét határidőre. Az időszaki kiadványok és a folyóiratok, valamint a helytörténeti gyűjtemény állománya nem kölcsönözhető. Az olvasótermi dokumentumok, kézikönyvek hétvégére illetve esti kölcsönzéssel – egyedi elbírálás után, térítés ellenében - kölcsönözhetők.  A szakirodalmi (tanulási) forrásközpont teljes állománya rövid határidővel kölcsönözhető.
A kölcsönzések részletesebb tudnivalóiról a könyvtárhasználati szabályzatból tájékozódhatnak Olvasóink.
Előjegyzés: A keresett, de éppen kölcsönzésben lévő könyvekre díjmentesen kérhető előjegyzés. Ez történhet személyesen, telefonon illetve e-mailben. Az előjegyzés, kérés 3 hónapig van érvényben. Az igényelt köteteket 2 hétig tartjuk fenn, a beérkezésükről telefonon, e-mailben értesítést küldünk.
Könyvtárközi kölcsönzés: Azokat a dokumentumokat (könyvek, cikkek stb.) amelyek hiányoznak a saját állományunkból – igény esetén - könyvtárközi kölcsönzés útján, más könyvtárakból beszerezzük. A kérés elindítása és a mű megküldése ingyenes.  Az olvasónak a visszaküldés postaköltségét, ill. cikkek, tanulmányok esetében a másolás díját kell megtérítenie.
Irodalomkutatás: Olvasóink kérésére, megbeszélt szempontok alapján irodalomjegyzéket, bibliográfiát állítunk össze (pl. évfolyamdolgozathoz, szakdolgozathoz, előadásokhoz) illetve anyaggyűjtést végzünk bármely kért témában.  Munkánk során nemcsak a saját dokumentum gyűjteményünket tekintjük át, hanem más adatbázisokat, katalógusokat is használunk. A kutatás eredményéről jegyzéket, listát készítünk.  Díjszabás: 50 Ft/tétel.
Fénymásolás, nyomtatás: Fénymásolást csak a saját állományunkból vállalunk, térítési díj ellenében, a szerzői jogi törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.
Díjszabás:
Fénymásolás:
•             A/4-es: 20 Ft
•             A/4-es dupla oldal: 30 Ft
•             A/3-as: 40 Ft
•             A/3-as dupla oldal: 50 Ft
Helyismereti anyagból:
•             A/4-es: 30 Ft
•             A/4-es dupla oldal: 40 Ft
•             A/3-as: 50 Ft
•             A/3-as dupla oldal: 60 Ft
•             Színes másolás szöveg kevés képpel: 100 Ft
•             Színes másolás kép: 150 Ft
Nyomtatás számítógépről:
•             Fekete – fehér: 20 Ft
•             Fekete – fehér dupla oldal: 30 Ft
•             Színes szöveg kevés képpel: 100 Ft
•             Színes kép: 150 Ft
 
Internet használat: A szolgáltatás igénybevételének részleteit az Internet-használati szabályzat rögzíti.
Díjszabás:
•             Beiratkozott, felnőtt olvasók: minden megkezdett 30 perc – 100 Ft
•             Egyéb felnőtt felhasználók: minden megkezdett 30 perc – 150 Ft
Számítógépes szolgáltatások:
•             Szkennelés: 70 Ft/oldal
 
A számítógép, az internet illetve az online adatbázisok használatában – ha szükséges - szívesen nyújtunk segítséget, adunk tanácsot.
 
Rendezvények: Könyvtárunk az aktuális évfordulókhoz, könyves ünnepekhez kapcsolódva egész évben, rendszeresen szervez különböző programokat pl. író - olvasó találkozók, előadások, könyvbemutatók, vetélkedők, rendhagyó tanórák, könyvtárbemutatások, tanfolyamok, kiállítások, játékos foglalkozások stb., melyek díjmentesen látogathatók. Rendezvényeinkről az érdeklődők részletes információkat és fotókat találnak honlapunkon.

Városi Könyvtár

3060 Pásztó, Nagymező út 3.
+36-32-460-100
+36-32-463-361
konyvtar.paszto@gmail.com

www.vkmkpaszto.hu

Művelődési Központ

3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.
+36-32-460-881
+36-32-460-456
pasztoi.muvkozpont@gmail.com

www.vkmkpaszto.hu

Bejelentkezés