FELNŐTT RÉSZLEG

Könyvtárunk felnőtt részlege az épület I. emeletén várja a 14 éven felüli használókat: olvasókat, látogatókat, minden érdeklődőt.

 

Kölcsönző rész

Az Információs pultnál tájékoztatást kérhetnek a könyvtár használatáról, szolgáltatásairól, illetve itt történik az új olvasók beiratkozása, regisztrációja, valamint a könyvek visszavétele, kölcsönzése.
A szabadpolcos kölcsönző térben kényelmesen válogathatnak, keresgélhetnek a különböző állománycsoportok között: klasszikus és modern szépirodalom (magyar és világirodalmi alkotások); versek, antológiák; ajánlott és kötelező olvasmányok, elemzések a diákok számára; krimik, bűnügyi történetek; új könyveink polca; valamint a minden fontosabb tudományterületre kiterjedő szak és ismeretközlő irodalom.
Elrendezésük:
•             szépirodalmi műveknél: betűrendben az író, szerző neve szerint
•             szakkönyveknél: téma, tartalom szerint, ETO szakrendben
A kölcsönző részben található a könyvtár hagyományos cédulakatalógusa, amely a kezdetektől a 2010. decemberéig szerzeményezett köteteket, műveket tartja nyilván betűrendes keresztkatalógus és szakkatalógus formájában. Ez a katalógus lezárásra került, miután bevezettük a CORVINA integrált könyvtári rendszert, s immáron a teljes állományunkat elektronikus formában tartjuk nyilván. A kölcsönző részben egy számítógép állandóan az olvasók rendelkezésére áll a katalógusban történő böngészéshez, de akár otthonról is elérhető az interneten keresztül, weboldalunkról a www.vkmkpaszto.hu címen.
Beiratkozás
Könyvtárunknak bárki tagja lehet, aki elfogadja és betartja az intézmény használati szabályzatát. A beiratkozás egy évre (azaz a beiratkozás napjától számított 365 napra) szóló tagságot és könyvtárhasználatot biztosít. A beiratkozási díj felnőtt, aktív dolgozóknak 1.500 Ft; 16 éven felüli diákoknak és 70 éven aluli nyugdíjasoknak 750 Ft; 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek ingyenes. A beiratkozás, a kölcsönzés és a könyvtárhasználat egyéb, részletes tudnivalóit könyvtárhasználati szabályzatunk tartalmazza.
A kölcsönző rész szolgáltatásai:
•             kölcsönzés és határidő hosszabbítás
•             tájékoztatás és tanácsadás a könyvtár használatához
•             irodalom és könyvajánlás
•             a keresett könyvek előjegyzése
•             könyvtárközi kölcsönzés
•             irodalomkutatás, anyaggyűjtés – kért témákban
•             könyvtári órák, tematikus foglalkozások, vetélkedők, olvasónapló-pályázatok, igény szerinti egyéb rendezvények szervezése, bonyolítása
•             fénymásolás

 

Olvasóterem, kézikönyvtár

Olvasótermeink a kölcsönző részen áthaladva közelíthetők meg.
Barátságos környezet, nyugodt körülmények, céltudatosan összeállított, értékes szakkönyvállomány várja a tanulni, kutatni vágyókat, illetve mindazokat, akik egyszerűen csak olvasgatni szeretnének, vagy lapozgatni, nézegetni a szép kiállítású albumokat, útikönyveket.
Az itt található állományrészek:
Kézikönyvtár:
Általános és szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, adattárak, évkönyvek, képzőművészeti albumok, valamint a különböző tudományterületek legfontosabb szakkönyvei, monográfiái képezik a gyűjtemény alapját.
Szakirodalmi /tanulási forrásközpont:
Az elsősorban diákok és a felsőoktatásban tanulók számára kialakított állományrész a szorgalmi és vizsgaidőszakban használt ajánlott és kötelező irodalmakat, jegyzeteket, szakkönyveket gyűjti egybe és teszi elérhetővé. Rövid határidővel valamennyi kölcsönözhető, kiadható.
Európai Uniós külön-gyűjtemény:
Könyvek, dokumentumkötetek, kiadványok, brossúrák  az Unióról és tagállamairól.
Az olvasóterem állománya – a szakirodalmi forrásközpont kivételével – elsősorban helybeni használatra szánt.  Kölcsönözni csak a könyvtáros engedélyével, a nyitvatartási idő végén, /illetve hétvégére/ lehet, térítési díj ellenében. 
 
•             Díjszabás: 200 Ft/db/nap.
•             Késedelmi díj: 100 Ft/db/nap

Városi Könyvtár

3060 Pásztó, Nagymező út 3.
+36-32-460-100
+36-32-463-361
konyvtar.paszto@gmail.com

www.vkmkpaszto.hu

Művelődési Központ

3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.
+36-32-460-881
+36-32-460-456
pasztoi.muvkozpont@gmail.com

www.vkmkpaszto.hu

Bejelentkezés